Adresse:
Røra Samfunnshus
Enganvegen 6
7670 Inderøy
(Vis i kart)

Tlf: Torunn Green

906 61 596

mailaAndelseiere

Røra Samfunnshus er et andelslag bestående av A-andelseiere, som er bedrifter, kommunen, lag og foreninger (oversikt finner du under), og B-andelseiere som er bygdas befolkning.

pr. 2008:

1 UL Solglytt Fullmakt Samf. venner  
2 Røra skolemusikk Magnus Støre, Furulivn. 21
3 Inderøy Senterparti Otte Vatn Liavn. 6
4 Røra Sanitet Bjørg Norum Furulivn. 17
5 Hylla Vel Karl Ivar Letnes Verdal
6 Røra Bondelag Anders røflo Floåsvn. 340
7 Miljøkalk AS Per Odd Holde Liavn. 32
8 Inderøy Fjellstyre Kjetil Helgesen Leksetvn.
9 Røra Fabrikker    
10 Nord Tr.lag Arb.mannforening Tore Salberg Furulivn. 1
11 Hellemshaugan Vel Vegar Lindsetmo Bjørklivn. 57
12 Coop Inntrøndelag Marit Røflo Flpåsvn. 340
13 Røra Hornusikklag Arve Stenstad  
14 Røra Skytterlag Ole Edvard Letnes Flaget
15 Sparebank 1, Inderøy    
16 Røra Grunneierlag Kjetil Helgesen  
17 Inderøy Svinavlslag Bernt Holtan Hellem
18 Røra Idrettslag Jan Egil Viken Røravn. 285
19 Røra Songlag Geir Iversen Bjørklivn. 80
20 Røra Pensjonistlag Jarle Holmsve Inderøyvn. 740
21 Festus Roger Helgesen Furulivn. 7
22 Røra speidergruppe John Halvor Berg  
23 AL Trønderfrukt Jørgen Røflo Floåsvn. 340
24 Klubben v/Verdalskalk AS Jo Larsen Leklemsåsen 9, 7650 Verdal
25 Heien Almenning John Halvor berg  
26 Samfunnshusets Venner Roger Austad Bålhaugvn. 29