Adresse:
Røra Samfunnshus
Enganvegen 6
7670 Inderøy
(Vis i kart)

Tlf: Torunn Green

906 61 596

mailaStyremedlemmer i Røra Samfunnshus

pr 2018:

Verv Navn Tlf E-mail
Leder Unni Kummernes 906 97 252 unni.kummernes@gmail.com
Nestleder Torunn Green 906 61 596 torunngreen@hotmail.com
Sekretær Berit Røflo Indgul 982 27 338 berit.r.indgul@gmail.com
Styremedlem Roger Austad 900 97 405 roger@br-austad.no
Styremedlem Rune Axelsson 410 28 989 rune.axelsson@ntebb.no
Vara til styret Ingunn Ydse Larsen 484 40 373
Anita Langland 906 64 611
Samf.h. venner Roger Austad 900 97 405 roger@br-austad.no
Repr.tantskapet John Halvor Berg 906 64 605